Үр дүн

0 - 0

УБ Сити vs Эрчим

1 - 2

Дэрэн vs Ховд

9 - 1

Улаанбаатар vs Лионс

6 - 1

Палконс vs Азарга

1 - 3

Хоромхон vs Хангарьд

3 - 1

Палконс vs Ховд

0 - 9

Лионс vs Дэрэн

0 - 4

Эрчим vs Улаанбаатар

0 - 0

Хангарьд vs УБ Сити

1 - 2

Азарга vs Хоромхон

19:00

Хоромхон vs УБ Сити

0 - 10

Хангарьд vs Улаанбаатар

13:00

Ховд vs Азарга

1 - 1

Лионс vs Палконс

2 - 3

Эрчим vs Дэрэн

4 - 0

Улаанбаатар vs Хоромхон

8 - 2

Азарга vs УБ Сити

6 - 1

Ховд vs Лионс

10 - 0

Дэрэн vs Хангарьд

1 - 0

Палконс vs Эрчим

2 - 10

Лионс vs Азарга

0 - 3

УБ Сити vs Улаанбаатар

1 - 1

Хоромхон vs Дэрэн

1 - 7

Хангарьд vs Палконс

0 - 1

Эрчим vs Ховд

1 - 2

Азарга vs Улаанбаатар

4 - 3

Дэрэн vs УБ Сити

4 - 1

Палконс vs Хоромхон

3 - 1

Ховд vs Хангарьд

1 - 2

Лионс vs Эрчим

1 - 6

УБ Сити vs Палконс

2 - 0

Улаанбаатар vs Дэрэн

3 - 1

Эрчим vs Азарга

1 - 9

Хангарьд vs Лионс

1 - 2

Хоромхон vs Ховд

1 - 2

Палконс vs Улаанбаатар

1 - 2

Азарга vs Дэрэн

7 - 1

Эрчим vs Хангарьд

1 - 4

Лионс vs Хоромхон

1 - 2

Ховд vs УБ Сити

3 - 2

Дэрэн vs Палконс

1 - 5

Хангарьд vs Азарга

1 - 6

Хоромхон vs Эрчим

4 - 2

УБ Сити vs Lions

1 - 1

Улаанбаатар vs ховд

0 - 5

Азарга vs Палконс

0 - 6

Ховд vs Дэрэн

0 - 12

Лионс vs Улаанбаатар

4 - 3

Эрчим vs УБ Сити

3 - 4

Хангарьд vs Хоромхон

0 - 0

Ховд vs Фалконс

7 - 1

Дэрэн vs Лионс

4 - 1

Улаанбаатар vs Эрчим

8 - 1

УБ Сити vs Хангарьд

0 - 4

Хоромхон vs Азарга